Lưỡi cưa nhôm

Hiển thị:
Cưa nhôm 3D	(250 - 25.4 - 2.8 - 120T)
Cưa nhôm 3D	(300 - 25.4(30) - 3.2 - 120T)
Cưa nhôm 3D	(350 - 30 - 3.5 - 120T)
Cưa nhôm 3D	(450 - 30 - 4.0 - 128T)
Lưỡi  Cắt nhôm FREUD KT 450x3.0x30x128T
Lưỡi cắt nhôm KT400x2.8x3.0x120T
LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 255x2,8x25,4x120T

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 255x2,8x25,4x120T

Liên hệ

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 255x2,8x25,4x120T Lưỡi được thiết kế răng phẳng, ba mặt cắt, cho phép cắt góc nghi&eci..

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 300x3.0x30x120T

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 300x3.0x30x120T

Liên hệ

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 300x3.0x30x120T Lưỡi được thiết kế răng phẳng, ba mặt cắt, cho phép cắt góc nghiê..

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 300x3.0x30x120T

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 300x3.0x30x120T

Liên hệ

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 300x3.0x30x120T Lưỡi được thiết kế răng phẳng, ba mặt cắt, cho phép cắt góc nghiê..

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 350x3.0x30x120T

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 350x3.0x30x120T

Liên hệ

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 350x3.0x30x120T Lưỡi được thiết kế răng phẳng, ba mặt cắt, cho phép cắt góc nghiê..

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 400x3.5x30x120T

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 400x3.5x30x120T

Liên hệ

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 400x3.5x30x120T Lưỡi được thiết kế răng phẳng, ba mặt cắt, cho phép cắt góc nghiê..

LƯỠI CƯA NHÔM FREUD (ITALIA) KT: 500x4.0x30x120T
Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)