Lưỡi cắt gỗ tự nhiên

Hiển thị:
Cưa Freud 350x3.5x30x54T
Cưa nhôm 3D	(400 - 30 - 4.0 - 120T)
Cưa Soyi 250x3.0X25.4X40T
Cưa Soyi 300x3.2X30X100T
Cưa Soyi 300x3.2X30X120T
LƯỠI CẮT GỖ TỰ NHIÊN FREUD KT:350x3.5x30xz72
LƯỠI CẮT GỖ TỰ NHIÊN SOYI KT: 230x40Tx2,6x25,4
LƯỠI CẮT GỖ TỰ NHIÊN SOYI KT: 250x60Tx2,8x25,4
LƯỠI CƯA SOYI KT 300x3.2X30X40T
LƯỠI CƯA SOYI KT180x2,4x25,4x40T
LƯỠI CƯA SOYI KT230x2,8x25,4x60T
LƯỠI CƯA SOYI KT350x40Tx3,4x25,4
Lưỡi cưa AMAX KT 180x2.2x25.4x40T
Lưỡi cưa AMAX KT 300x3.3x30x80T
Lưỡi cưa AMAX KT 350s3.2x3.0x40T
Lưỡi cưa AMAX KT 350x3.2.30x100T
Lưỡi cưa AMAX KT180x2.2x25.4x40T
Lưỡi cưa AMAX KT255x3.0x25.4x40T
LƯỠI CƯA AMAX KT: 300X3,2X30X40
LƯỠI CƯA AMAX KT: 300X3,2X30X60
Lữoi cưa gỗ tự nhiên 180mm Amax -TQ

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 180mm Amax -TQ

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày  Số răng 180 25.4        1.6 ..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 200mm Amax -TQ

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 200mm Amax -TQ

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày  Số răng 200 25.4        2.4 ..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 230mm Amax -TQ

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 230mm Amax -TQ

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày  Số răng 230 25.4        2.6 ..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 255mm Amax -TQ

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 255mm Amax -TQ

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày  Số răng 255 25.4 (30)       ..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 300mm Amax -TQ

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 300mm Amax -TQ

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày  Số răng 300 25.4 (30)       ..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 350mm Amax -TQ

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 350mm Amax -TQ

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày  Số răng 350 30        3.2 4..

LƯỠI CƯA GỖ TỰ NHIÊN FREUD (ITALIA) KT: 255x2,8x25,4x100T
Lữoi cưa gỗ tự nhiên Pilana - Tiệp. Những kích thước đặc biết

Lữoi cưa gỗ tự nhiên Pilana - Tiệp. Những kích thước đặc biết

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày   Số răng 305 25.4       ..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 250mm Freud - italia

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 250mm Freud - italia

Liên hệ

đường kính ngoài đường kính  trục  độ dày  số răng 250 30        3.2 4..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 255mm Pilana - Tiệp

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 255mm Pilana - Tiệp

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày   Số răng 255 25.4       ..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 3000mm Freud - italia

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 3000mm Freud - italia

Liên hệ

đường kính ngoài đường kính  trục  độ dày  số răng 300 30 3.2 36T 300 30 3.2 48T ..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 300mm Pilana - Tiệp

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 300mm Pilana - Tiệp

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày   Số răng 305 25.4       ..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 300mm Pilana 2 - Tiệp

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 300mm Pilana 2 - Tiệp

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày   Số răng 355 25.4(30)      &..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 300mm Pilana 3 - Tiệp

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 300mm Pilana 3 - Tiệp

Liên hệ

Đường kính ngoài Đường kính  trục  Độ dày   Số răng 380 30        ..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 305mm Freud - italia

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 305mm Freud - italia

Liên hệ

đường kính ngoài đường kính  trục  độ dày  số răng 305 25.4 4.0 48T 305 25.4 3.0 100T 3..

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 350mm Freud - italia

Lữoi cưa gỗ tự nhiên 350mm Freud - italia

Liên hệ

đường kính ngoài đường kính  trục  độ dày  số răng 350 30        3.0 3..

LƯỠI CƯA SOYI KT:350x3,6x30x40T
LƯỠI CƯA SOYI KT 250x100Tx2,8x25,4
LƯỠI CƯA SOYI KT 300x3.2X30X60T
Lưỡi cưa Tiệp 180x4.3x3.2x36T-1
Lưỡi cưa Tiệp KT 380x2.2x25.4x72T
Lưỡi cưa Tiệp KT 400x2.8x25.4x120T
Lưỡi cưa Tiệp KT255x2.2x25.4x60T
Hiển thị từ 1 đến 43 của 43 (1 Trang)