NHÁM THÙNG

DỤNG CỤ CẮT GỌT

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Đình Chinh
Giám Đốc - 0983 755 618

Mr. Huy
P. Kinh Doanh - 0963456995

Mr. Nam
P. Kinh Doanh - 0989 460 552

Nhám Tờ

Nhám tờ Fuji_Star_RAC
Nhám tờ Fuji_Star_RAC
Nhám tờ Captain
Nhám tờ Captain
Giấy nhám tờ DCC
Giấy nhám tờ DCC
Nhám tờ Mugen
Nhám tờ Mugen